Autor: Rhiannon Heledd Williams
ISBN-13: 9781786830609
Einband: EPUB
Seiten: 336
Sprache: Kymrisch
eBook Typ: Adobe Digital Editions
eBook Format: EPUB
Kopierschutz: 2 - DRM Adobe
Systemvoraussetzungen

Cyfaill Pwy o'r Hen Wlad?

Welsh Language
Gwasg Gyfnodol Gymraeg America 1838-66
In den Warenkorb
38,99 €
Dyma gyfrol sy'n ymdrin â hanes Cymry America yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, trwy lygaid y wasg gyfnodol Gymraeg. Cynrychiolai'r cyfnod rhwng 1838 ac 1866 ei hoes aur, ond ychydig iawn o ymchwil sydd wedi darlunio hynt a helynt yr ymfudwyr o Gymru trwy ddefnyddio cyfnodolion fel ffynonellau cynradd. Fel cyfrwng cyfathrebu allweddol yn yr oes honno, rhoddent lwyfan i'r Cymry drafod pynciau'r dydd yn eu mamiaith. Prin bod unrhyw un yng Nghymru heb ryw gysylltiad teuluol ag America, neu'n adnabod rhywun sydd wedi ymfudo, ac yn yr un modd mae gan ddisgynyddion y Cymry yn America ddiddordeb yn eu hetifeddiaeth - mae bwrlwm y cymdeithasau Cymreig yn ffynnu o hyd ar draws y cyfandir, a dathliadau Gwyl Ddewi a chymanfaoedd mor fyw ag erioed. Eto i gyd, ychydig iawn a wyddant fod gwasg Gymraeg fywiog ar un adeg yn gwasanaethu'r Cymry yn eu gwlad fabwysiedig.
Autor: Rhiannon Heledd Williams, Professor Ray Howell
Mae Rhiannon Williams yn ddarlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol De Cymru. Treuliodd gyfnod ym Mhrifysgol Harvard yn ymchwilio ac yn ymddiddori ym maes ymchwil Cymry America a Chymraeg proffesiynol/byd gwaith.

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.

 

Rezensionen

Autor: Rhiannon Heledd Williams
ISBN-13:: 9781786830609
ISBN: 1786830604
Verlag: University of Wales Press
Größe: 1665 KBytes
eBook Format: EPUB
Kopierschutz: 2 - DRM Adobe
eBook Typ: Adobe Digital Editions
Seiten: 336
Sprache: Kymrisch
Auflage 17001, 1. Auflage
Sonstiges: Ebook

Kopierschutz

Adobe-DRM

Adobe-DRM ist ein Kopierschutz, der das eBook vor Mißbrauch schützen soll. Dabei wird das eBook bereits beim Download auf Ihre persönliche Adobe-ID autorisiert. Lesen können Sie das eBook dann nur auf den Geräten, welche ebenfalls auf Ihre Adobe-ID registriert sind.

Wasserzeichen-DRM

Das sogenannte Soft-DRM erlaubt das Kopieren und die Weitergabe an Dritte. Im Buch werden allerdings Informationen zum eBook-Kauf an sichtbaren und unsichtbaren Stellen (Wasserzeichen) eingetragen – z.B. Ihre E-Mail-Adresse oder die Transaktions-Nummer. Illegale Kopien eines eBooks können dadurch jederzeit zu Ihnen zurückverfolgt werden.

eBooks ohne DRM

Hierbei handelt es sich um eBooks ohne Kopierschutz. Allerdings ist auch hier eine Weitergabe an DDritte nicht zulässig, weil Sie nur die Rechte zur persönlichen Nutzung erwerben.

Dateiformate

EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belle­tristik und Sach­büchern. Der Fließ­text wird dynamisch an die Display- und Schrift­größe ange­passt. Auch für mobile Lese­geräte ist EPUB daher gut geeignet.

PDF (Portable Document Format)

Mit einem festen Seiten­layout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smart­phone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen eine Adobe-ID und die Software Adobe Digital Editions (kostenlos).

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen eine Adobe-ID sowie eine kostenlose App.